Trčaona kroz članove

Trčaona kao škola trčanja i nordijskog hodanja vodi odrasle osobe kroz proces uvođenja aktivnog načina života u njihovu svakodnevicu. Program unutar škole vode kvalificirani treneri i trenerice koji svoju strast prema trčanju i nordijskom hodanju prenose članovima.

Godine, spol i trenutna kondicija ne igraju ulogu kod upisivanja u školu trčanja i nordijskog hodanja, ali svejedno smo izradili statistiku nakon ovogodišnjih upisa te smo naišli na zanimljive podatke.

Postotak članova po spolu

Od ukupnog broja članova u Trčaoni njih čak 79% čine žene, a ostalih 21% muškarci.

Ako pogledamo samo trčanje, razlika je nešto manja jer žena ima 73%, a muškaraca 27%.

Ali zato na nordijskom hodanju žene apsolutno dominiraju u postotku od 90%, a muškarci samo 10%.

Članovi po godinama

Svi znamo da su godine samo broj i naši članovi to dokazuju.

Na ovome grafu možemo vidjeti da u Trčaoni ima članova svih dobnih skupina, a zanimljiva stvar je da najstariji član/ica ima 82 godine, dok najmlađi/a ima 16 godina.

Ako pogledamo zasebno trčanje, možemo vidjeti da je raspon godišta od 1955. do 2006., a čak 90% je u rasponu godina od 26-52 godina starosti.

Dok u nordijskom hodanju možemo vidjeti da je raspon godišta od 1940. do 1995., a čak 80% je u rasponu godina od 38-62 godine starosti.

Zanimljivo je i to da imamo čak 40% članova na nordijskomo hodanju mlađih od 50 godina čime razbijamo rpredodžbu da je nordijsko hodanje za treću životnu dob!

Ovakva statistika je najbolji pokazatelj da nikada nije kasno ili rano za krenuti na trčanje ili nordijsko hodanje. Bitno je pokrenuti se i prepustiti aktivnom životu.

 

#Trčaona

#VrijemeZaMene